Koppelen van patiëntendossiers eenvoudig……? - NVDA

Koppelen van patiëntendossiers eenvoudig……?

Het koppelen van patiëntendossiers in verschillende HIS-en is problematisch, blijkt uit een ledenonderzoek van de NVDA. Bijna driekwart van de 771 doktersassistenten geeft aan dat informatie zoals medicatie en journaalregels niet probleemloos wordt gekoppeld aan het HIS.

Een derde van de assistenten werkt met Medicom en bijna een kwart met Promedico ASP. De helft van de doktersassistenten maakt een PDF-bestand om te kijken of het patiëntendossier correct is gekoppeld.

Het downloaden van nieuwe patiëntendossiers gaat meestal goed,  maar in meer dan de helft van de gevallen geeft het uploaden van dossierbestanden naar het HIS problemen. Vaak kan het ZIP-bestand niet worden gekoppeld. In de gevallen dat het goed gaat, lukt het koppelen binnen 15 minuten;  echter een op de vijf geeft aan dat het 30 minuten kan duren.

Wat gaat er niet goed?  Bij een op de vijf is de informatie moeilijk leesbaar door het ontbreken van de juiste lay-out. Vaak komt de informatie zoals specialistenbrieven, labwaarden, medicatie e.d. niet onder de juiste episode in het HIS terecht. Bijna driekwart van de doktersassistenten bij wie het koppelen niet goed gaat, geeft dit aan als een probleem. In een derde van de gevallen komt alle correspondentie achter elkaar als éen PDF-bestand, niet is gesorteerd op probleem of episode. Of het zijn losse bestanden zonder omschrijving van welke specialist het komt of over welk probleem het gaat.
Als de voorgeschiedenis van de patiënt moeilijk vindbaar is, vergroot dat het risico op het maken van fouten. De NVDA neemt contact op met de HIS-leveranciers om aandacht voor deze problematiek te vragen.