Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersenquête in! - NVDA

Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersenquête in!

Ben jij tevreden met je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? En hoe werk je aan je eigen ontwikkeling? In het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzoeken het ministerie van VWS en werkgevers- en werknemersorganisaties hoe de arbeidsmarkt in zorg & welzijn zich ontwikkelt. Op dit moment is het landelijk werkbelevingsonderzoek in volle gang en jouw antwoorden zijn hierbij heel belangrijk!

Het SSFH, het sociaal fonds huisartsenzorg waar de NVDA deel van uitmaakt, steunt het onderzoek. In de SSFH zijn werknemers- en werkgeverspartijen vertegenwoordigd.

Met het onderzoeksprogramma AZW wordt betrouwbare informatie verkregen over de arbeidsmarkt. Door duidelijk te maken waar knelpunten zitten kan ook gewerkt worden aan oplossingen voor zaken als tekort aan personeel, werkdruk en veiligheid. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een enquête onder alle medewerkers in Zorg en Welzijn. Hieruit wordt veel waardevolle informatie gehaald, dat gebruikt wordt om het totaalbeeld van de arbeidsmarkt te vormen.

Al meer dan 5000 medewerkers hebben de enquête ingevuld. Draag jij ook je steentje bij aan het onderzoek? Alleen wanneer veel medewerkers de enquête invullen, krijgen we een goed beeld van het werken in de sector. Ga naar www.werknemerszenw.onderzoek.nl en start de vragenlijst.