Deltaplan Dementie maakt ambities niet waar - NVDA

Deltaplan Dementie maakt ambities niet waar

De 80 miljoen euro aan overheidssubsidie voor het Deltaplan Dementie leveren tot nu toe weinig concrete resultaten op voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Twee van de drie pijlers zijn niet van de grond gekomen. Dat beeld komt naar voren in een analyse van journalist Stella Braam in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Het Deltaplan Dementie werd in 2013 gelanceerd als de stormvloedkering tegen hét sociaal-economische probleem van de 21e eeuw: dementie. Doel van het plan, dat in 2020 moet worden afgerond, was om dementie beter te begrijpen, uit te stellen en misschien zelfs te genezen.

Nationaal Register Dementie

Maar van die ambities is tot nu toe niet veel terechtgekomen. Het deltaplan had oorspronkelijk drie pijlers, maar twee daarvan zijn niet van de grond gekomen, zo blijkt uit het achtergrondartikel van Stella Braam in NTvG. Zo moest er een Nationaal Register Dementie komen. Maar medische beroepsgroepen waren niet enthousiast over nog een extra registratie, alleen voor dementie. Ook de financiering was een probleem. Er waren ook te veel beroepsgroepen die mee moesten doen, waardoor het register strandde. Door het vastlopen van het register ontbreken nog steeds basale cijfers als het totale aantal mensen met dementie en regionale spreiding.

Zorgportaal komt niet van de grond

Ook het zorgprotaal, de tweede pijler, is niet gerealiseerd. Het idee was om met e-health innovaties dicht bij huis te brengen, maar de behoefte aan zo’n portaal bleek niet goed ingeschat. ‘Mensen hebben bij de diagnose dementie toch nog steeds liever een gesprek van aangezicht tot aangezicht met de dokter en niet digitaal’, erkent Scheltens in het NTvG.

Verschillende visies

De laatste pijler betreft wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Het ministerie van VWS heeft daarvoor twee keer 32 miljoen euro beschikbaar gesteld, in 2013 en in 2016. Over de verdeling van het geld blijkt grote verdeeldheid te bestaan onder wetenschappers. Er wordt volgens sommige wetenschappers te veel onderzoek ingestoken met een basale medische invalshoek, terwijl die benadering internationaal onder vuur ligt. Wetenschappers met een andere insteek maken veel minder of geen kans op subsidie.

Private partijen investeren niet in Deltaplan Dementie

Het deltaplan zou ook een paradepaardje moeten worden van publiek-private samenwerking. De ambitie was om 200 miljoen euro op te halen, waarvan de helft door private partijen. Maar die komen nog niet erg over de brug.

Nog geen concrete resultaten Deltaplan Dementie

De initiatiefnemers beloofden destijds dat door het deltaplan het aantal mensen met dementie zou dalen, dat de belasting van mantelzorgers zou verminderen en dat miljarden euro’s bespaard zouden worden. Het medisch gerichte onderzoek heeft echter nog weinig concreets opgeleverd voor mensen