Cao ziekenhuizen: nog geen acties - NVDA

Cao ziekenhuizen: nog geen acties

Recent vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december 2016 liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. Tijdens onderhandelingen is afgelopen periode met name gesproken over de onderwerpen generatiepact en de onregelmatigheidstoeslag (ORT).

Bij genoemd overleg is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden als bod op tafel gelegd, inclusief een loonparagraaf. Dit heeft ertoe geleid dat het overleg over een nieuwe cao abrupt is afgebroken.
Net als de andere werknemerspartijen vinden NVDA en FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. Maar het is zonde als partijen niet de ruimte benutten die de werkgeversdelegatie biedt voor verder overleg over afspraken in de nieuwe cao. Het is niet in het belang van de sector en 200.000 werknemers om nu langdurig acties te gaan voeren. Actie voeren kan altijd nog als we er als cao-partijen niet uitkomen. Dan moet er wel eerst goed inhoudelijk debat plaatsvinden.

Wij signaleren dat er ruimte is voor overleg. In onze ogen is actievoeren daarmee te vroeg. En daarom sluiten we ons er ditmaal niet bij aan. Er is behoefte aan duidelijkheid over de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen in het belang van alle medewerkers in de sector.