Administratiedruk in kaart gebracht - NVDA

Administratiedruk in kaart gebracht

Hoeveel tijd zijn zorgverleners (onnodig) kwijt aan het doen van administratie en het voldoen aan alle (ingewikkeld en tijdrovende) regels hierin?

Het Roer Moet Om, een actiecomité van huisartsen die zich strek maakt voor het ontregelen van de zorg en verzekeraar de VvAA zetten een volgende stap in de aanpak van de administratieve lastendruk in de zorg. De door hen geïnitieerde denktank (Ont)Regel de Zorg brengt de komende vier maanden de administratiedruk van de zorgverlener in kaart.

Verreweg de meeste zorgprofessionals geven aan te lijden onder de administratie- en registratiedruk, volgens HRMO, maar zij kunnen de exacte oorzaken vaak niet aangeven. Met de denktank (Ont)Regel de Zorg willen HRMO en VvAA objectief inzicht krijgen in de hoeveelheid tijd die professionals hier aan kwijt zijn. Ook willen ze te weten komen voor wie zorgverleners administratie uitvoeren, met welk doel en of de patiënt hier ook beter van wordt.

Voor de denktank hebben de betrokken partijen een brede wervingscampagne opgezet in juni. De (Ont)Regelaars zijn gevonden: volgens HRMO zijn het negen bevlogen, jonge academici. Zij zijn inmiddels zorgprofessionals aan het interviewen over hun werkzaamheden en onnodige bureaucratie. Het onderzoek richt zich op medisch specialisten, verpleegkundigen in de eerste en tweede lijn, apothekers, fysiotherapeuten en de ggz.

Het onderzoek moet onder meer resulteren in zes ‘typische’ agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en het aandeel administratie. Ook doet de denktank voorstellen voor de inrichting van een systematiek die professionals helpt om te bepalen of een administratieve handeling wel of niet noodzakelijk is. Tot slot streven zij ernaar om een overkoepelend beeld te schetsen van administratieve druk in de zorg.

Bron: skipr