350 Spreekuur Ondersteuners Huisartsenzorg opgeleid - NVDA

350 Spreekuur Ondersteuners Huisartsenzorg opgeleid

NVDA-voorzitter Kees Gillis heeft bij de Stichting KOEL een groep doktersassistenten toegesproken die hun examen voor de leergang Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg (SOH) heeft afgerond en nu op stage gaan.

Samen met directeur Adrie Evertse heeft hij de groep gecomplimenteerd met hun stap en inzet om zich verder te ontwikkelen en zich bij te laten scholen tot SOH. Het maakt het vak van doktersassistent interessanter en leuker, omdat er meer handelingen mogen worden verricht en de huisarts wordt ontlast doordat hij extra taken kan overhevelen naar de SOH.

Een goede ontwikkeling aldus Kees Gillis, omdat een aantal ontwikkelingen zoals verschuiving van taken van de 2e naar de eerste lijn, multimorbiditeit en werkdruk, een verdere herschikking van taken noodzakelijk maakt. De SOH is prima opgeleid om deze extra taken op zich te nemen.

Dat de leergang voorziet in een behoefte blijkt wel uit het feit dat er inmiddels 350 SOH zijn opgeleid. Dat was een extra reden om de hele groep van afgelopen dinsdag in het zonnetje te zetten met een bloemetje. “De NVDA biedt deze leergang samen met Stichting KOEL ook aan via de NVDA Academie en is een van onze hardlopers” aldus Kees Gillis.

Lees meer over de leergang Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg (SOH)