Wachttijden huisartsenpost ontstaan ook door niet urgente telefoontjes - NVDA

Wachttijden huisartsenpost ontstaan ook door niet urgente telefoontjes

Als Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten/NVDA volgen wij met belangstelling de discussies op Social media en in de Telegraaf als reactie op het artikel waarin de lange wachttijden aan de telefoon bij de Huisartsenposten aan de orde worden gesteld. Als belangenbehartiger van de triagisten willen wij ook andere aspecten benadrukken. Want vele triagisten zijn lid van de NVDA en deze discussie raakt onze leden direct.

Triagisten zijn speciaal opgeleide medewerkers en de meeste hebben een  vooropleiding als doktersassistent. Als een patiënt naar de huisartsenpost belt moet de triagist bepalen of en zo ja welke hulp de beller nodig heeft. Daarom moet zij in de ogen van de patiënt die vele vragen stellen. Niet om af te wimpelen of de patiënt aan de lijn te houden, maar om een juiste beslissing te kunnen nemen.

De huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende huisartsenzorg en niet voor hulp die ook later door de eigen huisarts kan worden verleend, omdat het niet dringend is. Een aantal voorbeelden van wat onze triagisten aan de telefoon te horen krijgen: “ik moest vandaag werken…. mijn huisarts was er vandaag niet… ik had geen vervoer”.  Het zijn veelgehoorde argumenten om de huisartsenpost te bellen. Er wordt ook vaak gebeld met klachten waarvoor men ook de eigen huisarts tot 17.00 uur (een huisartsenpost opent om 17.00 uur) had kunnen bellen. Een triagist zal ondanks dat altijd kijken of het spoedeisend is. Zo niet dan zal er (terug)verwezen worden naar de eigen huisarts.

Huisartsenposten moeten er alles aan doen om de norm van 2 minuten te halen. Wij zullen ook aandringen om daar aan te werken en eens serieus na te denken over een voorlichtingscampagne. De NVDA ziet ook dat de druk toeneemt. Maar het is goed dat iedereen die dit leest zich  realiseert dat bellen of een bezoek aan de huisartsenpost moet gaan om  spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten. Dat leidt vast tot minder telefoontjes en bezoeken en dus tot minder wachttijd. Wat nu wordt belicht is de wachttijd aan de telefoon. Wat niet wordt bekeken is de  inhoud waarvoor men belt. Is het urgent of niet dat men belt. De NVDA is er van overtuigd dat een deel van de wachttijden ontstaat door niet urgente telefoontjes, die ook netjes beantwoord en afgehandeld moeten worden. Triagisten worden echt geraakt door dit verhaal, omdat ze er alles aan doen om de patiënt snel en goed te helpen!

Zie ook

[besloten][su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”10838″ order=”desc”][/besloten]