Voorlopige resultaten CAO Gezondheidscentra - NVDA

Voorlopige resultaten CAO Gezondheidscentra

FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben, na intensief overleg, met werkgeversvereniging InEen een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor een nieuwe CAO Gezondheidscentra. Daarnaast is onderhandeld over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. FBZ wil de blauwdruk nog deze zomer tijdens bijeenkomsten bespreken met leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen.

FBZ, FNV Zorg & Welzijn en Ineen zijn sinds de zomer van 2014 met elkaar in gesprek geweest over een nieuwe cao, nadat Ineen in het najaar van 2014 de oude cao opzegde. Na bijna twee jaar overleg zijn de cao-partijen gekomen tot een blauwdruk, waarin de belangrijkste uitgangspunten en resultaten zijn geformuleerd. De blauwdruk vormt de basis voor het uiteindelijk te sluiten akkoord, maar FBZ wil deze eerst bespreken met leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen. Dit zal gebeuren tijdens bijeenkomsten die nog deze zomer plaatsvinden. De data en locaties van de bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt.

Naar verwachting kan in september daadwerkelijk een akkoord worden gesloten over de nieuwe cao, waarna de leden hierover worden geraadpleegd.

Meer weten? Bekijk dan de hoofdpunten uit de blauwdruk. De integrale tekst van de blauwdruk wordt binnenkort ook op de FBZ-site geplaatst.