Uitkeringen stagevergoedingen SSFH per 1 januari 2016 via de werkgever - NVDA

Uitkeringen stagevergoedingen SSFH per 1 januari 2016 via de werkgever

Tot eind 2015 keerde SSFH de stagevergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Helaas staat de Belastingdienst dit niet toe omdat de belastingplicht bij de huisarts als werkgever rust en niet bij SSFH. Dit heeft gevolgen voor zowel de stagiair als de werkgever (cq stagebieder). De werkgever, waar de stagiair stage loopt of heeft gelopen, moet per 1 januari de stagevergoeding direct uitbetalen aan de stagiair in plaats van SSFH. SSFH heeft zal daarom per 1 januari van dit jaar, dus met terugwerkende kracht, de uitkeringsprocedure van de stagevergoeding moeten wijzigen.

Wat betekent dit voor aanvragen stagevergoeding die al door stagiairs zijn ingediend?
SSFH past met terugwerkende kracht, dus per 1 januari 2016, de procedure voor het aanvragen en uitkeren van een stagevergoeding aan. Werkgevers moeten dan zelf de stagevergoeding betalen aan de stagiairs. SSFH vergoedt de stagevergoeding aan de werkgevers. Alle stagiairs en werkgevers om wie het gaat, worden apart door SSFH hierover geïnformeerd. Op  de SSFH-site staat alle informatie.

Vanaf 20 mei 2016: nieuwe procedure voor het aanvragen van SSFH-vergoedingen
In de CAO Huisartsenzorg en CAO SSFH is geregeld dat de stagiair recht heeft op een stagevergoeding. Dit blijft. Vanaf 20 mei 2016 kan alleen nog de werkgever (stagebieder) een aanvraag JBp20150917-8451indienen voor zowel de stagevergoeding als de vergoeding praktijkbegeleiding. Deze twee vergoedingen kunnen in één keer aangevraagd worden.

Aanvragen van vergoedingen voor een stage die eindigt vóór 1 september 2016
Vanaf 20 mei 2016 kan de werkgever (stagebieder) een gecombineerde aanvraag van stagevergoeding  én vergoeding praktijkbegeleiding bij SSFH indienen SSFH betaalt de vergoedingen uit na afloop van de stage. Om te voorkomen dat de werkgever meerdere keren gegevens in moet vullen, kan gewacht worden met het indienen van de aanvraag tot ná 1 september 2016. Zie ook hieronder voor meer informatie.

Aanvragen van vergoedingen voor een stage die eindigt ná 1 september 2016
Loopt de stage af ná 1 september 2016? Wacht dan met het indienen van een aanvraag tot ná 1 september 2016. Per 1 september 2016 introduceert SSFH namelijk voor de werkgevers een nieuw aanvraagsysteem waarmee het aanvragen van vergoedingen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Werkgevers leveren eenmalig extra informatie aan en krijgen dan toegang tot een eigen pagina in het nieuwe SSFH-subsidieportaal. Via dit systeem kunnen werkgevers simpel en eenvoudig stagevergoedingen en vergoeding praktijkbegeleiding voor stagiairs regelen.

In dit nieuwe portaal kunnen ook aanvragen ingediend worden voor stages die tussen 1 januari en 1 september 2016 zijn afgerond en die nog niet eerder bij SSFH zijn aangevraagd. SSFH zal voorlopig  coulant omgaan met de voorwaarde dat een aanvraag uiterlijk vier maanden na afloop van de stage moet zijn ingediend.

Meer informatie