Tolkentelefoon onmisbaar voor goede zorg vluchteling - NVDA

Tolkentelefoon onmisbaar voor goede zorg vluchteling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt dat de inzet van de tolkentelefoon onmisbaar is voor goede kwaliteit van zorg voor vluchtelingen.  De IGZ schrijft dat een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener, indien nodig via een tolk, noodzakelijk is om de kwaliteit van goede zorg te waarborgen.

De LHV is blij dat de IGZ de (her)invoering van de tolkentelefoon voor vluchtelingen steunt. Minister Schippers van VWS ziet echter niets in een structurele vergoeding van de tolkentelefoon.

Zorgverleners, waaronder doktersassistenten, zijn vaak het eerste aanspreekpunt als een vluchteling op zoek is naar zorg. Voor vluchtelingen die nieuw in een gemeente komen wonen en bijvoorbeeld naar een huisarts moeten, moet het mogelijk zijn om van de tolkentelefoon gebruik te maken, aldus de LHV.