POH-S blijft bestaan! - NVDA

POH-S blijft bestaan!

De functie van Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Somatiek (POH-S) blijft onderdeel uitmaken van het huisartsenteam. De NVDA, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, InEen, NVvPO, FNV, CNV en de hbo-opleidingen sloten hierover een akkoord met werkgeverspartijen LHV en NHG.

Loopbaanperspectief voor doktersassistent blijft
De NVDA is blij met het akkoord. Voorzitter Kees Gillis: “Wij zijn het nooit eens geweest met het opheffen van deze functie. De enquête van de NVDA onder de leden en huisartsen heeft mede geleid tot behoud van de POH-S.” Uit de enquête van oktober 2015 bleek dat bijna 80 procent van zowel doktersassistenten als huisartsen voor het in stand houden van de functie is. Gillis: “Het is een relevante functie die niet gemist kan worden. Voor de doktersassistent is het een mooie loopbaanontwikkeling.” Met het bereiken van het akkoord blijft de mogelijkheid bestaan voor doktersassistenten om POH-S te worden na het volgen van een tweejarige opleiding.JBp20150618-3822

De POH-S is verantwoordelijk voor minder complexe zorg en behandeling bij chronische aandoeningen.
De PVH voor hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan. Uitgangspunt voor de beide functies zijn de bestaande competentieprofielen voor POH-S en PVH, beiden opgeleid op hbo-niveau.

Onduidelijkheid opgelost
In 2011 brachten LHV en NHG een standpunt over het team in de huisartsenzorg naar buiten. Het team zou moeten bestaan uit een huisarts, een praktijkverpleegkundige en de doktersassistent. De werkgevers zijn op dit standpunt teruggekomen. Bij de huidige POH-ers, aankomende studenten en hun opleidingsinstellingen was grote onduidelijkheid ontstaan over het toekomstperspectief van de POH-S. Ook is in de afgelopen periode krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. In afwachting van de komst van de praktijkverpleegkundige werd de hbo-opleiding tot POH-S stilgelegd. Terwijl pas over vier jaar afgestudeerden uit de opleiding tot PVH uitstromen.

Met het akkoord willen de partijen een einde maken aan deze situatie. De opleiding tot PVH wordt voortgezet en de opleiding POH-S kan worden hervat.