NVDA in CAO Ziekenhuizen en Gezondheidscentra in VVBZ - NVDA

NVDA in CAO Ziekenhuizen en Gezondheidscentra in VVBZ

Drie beroepsverenigingen hebben samen de Vereniging van Beroepsorganisaties in de Zorg, de VVBZ, opgericht. De VVBZ richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars. Bijvoorbeeld door te zorgen voor eigentijdse afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten voor de werknemers in ziekenhuizen en gezondheidscentra.De VVBZ is de overkoepelende organisatie van de NVDA, de BMTZ: Beroepsvereniging Biomedisch Technologen in de Zorg, en de NVKFM: Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers.

Aansluiting bij FBZ
Voor de uitvoering van haar doelstelling heeft VVBZ zich per 1 juli 2016 bij FBZ aangesloten. Daarmee behartigt FBZ aan de landelijke cao-tafels en bij het lokale overleg met werkgevers van instellingen namens VVBZ eveneens de werknemersbelangen van doktersassistenten, klinisch fysisch medewerkers en biomedisch technologen. Zij vallen onder de CAO Ziekenhuizen en CAO Gezondheidscentra.

foto passeren akte VVBZVVBZ-bestuursvoorzitter Kees Gillis: ‘De positie van onze achterban en hun arbeidsvoorwaarden verdienen de volle aandacht. Door de aansluiting bij FBZ oefenen we invloed uit op de cao’s en worden arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt bij reorganisaties of fusies bij de instellingen. FBZ vertegenwoordigt de belangen van vele beroepsgroepen van medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Door onze verbinding aan FBZ willen we graag de kracht van FBZ aan overlegtafels versterken. Immers, de specifieke arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen die van belang zijn voor onze achterban, ook spelen bij de andere beroepsgroepen.’

Herkenbaarheid
De activiteiten worden met een nieuw logo herkenbaar voor het voetlicht gebracht bij de leden van de drie organisaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het informeren van leden over ontwikkelingen in de instellingen. Maar ook worden de leden gevraagd hun mening kenbaar te maken tijdens ledenraadplegingen als FBZ, onder andere namens VVBZ, met de andere cao-partijen een akkoord sluit. Op dit moment zijn de cao-onderhandelingen voor de Cao Gezondheidscentra actueel. Zodra zich nieuws voordoet, brengen we de achterban daarvan vanzelfsprekend op de hoogte.

Kijk voor meer info op de VVBZ-pagina