NVDA dringt aan op publiekscampagne niet-urgente klachten bij HAP - NVDA

NVDA dringt aan op publiekscampagne niet-urgente klachten bij HAP

In navolging van de berichtgeving deze zomer verzoekt de NVDA in een brief aan de minister van VWS, Schippers, een voorlichtingscampagne voor patiënten op te starten. Het moet helder zijn wanneer men 112, de HAP of de eigen huisarts belt. De NVDA wil een bijdrage aan deze campagne leveren.

Aanleiding hiervoor zijn de berichten over wachttijden bij de huisartsenposten en een toename van het aantal bellers met niet-urgente klachten.

‘Ik moet werken overdag’

“Ik moest vandaag werken….mijn huisarts was er vandaag niet…ik had geen vervoer”.  Het zijn veelgehoorde argumenten om de huisartsenpost te bellen. Er wordt gebeld met klachten waarvoor men de eigen huisarts tot 17.00 uur kan bellen. Een triagist zal ondanks dat kijken of de klachten spoedeisend zijn en indien dit niet het geval is, terugverwijzen naar de eigen huisarts.

Huisartsenposten moeten er alles aan doen om de norm van 2 minuten te halen. De NVDA vindt het van belang dat iedereen realiseert dat bellen of een bezoek aan de huisartsenpost moet gaan om spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten. Dat leidt vast tot minder telefoontjes en bezoeken en tot minder wachttijd. En dus tot minder kosten.

We houden jullie op de hoogte van de reactie van de minister.

Zie ook

[besloten][su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”10838″ order=”desc”][/besloten]