Mening van doktersassistenten gevraagd over NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement - NVDA

Mening van doktersassistenten gevraagd over NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) herziet de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement behandelt de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ) die worden veroorzaakt door atherosclerose. Het NHG hoort graag bij deze herziening ook van doktersassistenten welke knelpunten ze in de praktijk ervaren met cardiovasculair risicomanagement (cvrm). Op de website van het NHG kun je de (oude) standaard bekijken.

Wat staat er in de standaard?
– hoe patiënten met een verhoogd risico op HVZ kunnen worden opgespoord;
– hoe de hoogte van dit risico kan worden bepaald.
Het doel van deze standaard is het bevorderen van een optimale behandeling en begeleiding van patiënten met een verhoogd risico op HVZ.
In de standaard worden adviezen gegeven over het verlagen van dit risico door verandering van voeding en leefstijl, al dan niet met medicamenteuze behandeling.
Van de patiënt wordt een risicoprofiel gemaakt: dat zijn alle belangrijke risicofactoren voor HVZ bij  de patiënt. De behandeling is afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt.

Taken verschillen per praktijk
Het verschilt per praktijk welke taak doktersassistenten hebben wat betreft cvrm. Er zullen praktijken zijn waar de praktijkondersteuner cvrm-spreekuur heeft, maar er zijn ook praktijken waar de doktersassistent dat doet. En er zijn praktijken waar de doktersassistent bijvoorbeeld alleen de bloeddrukken meet.

Vragen om knelpunten op te sporen

Om het opsporen van knelpunten te vergemakkelijken, stellen we enkele vragen:

–  ervaar je knelpunten rondom het meten van de bloeddruk? Zo ja, welke?
–  ervaar je knelpunten rondom de diagnostiek (laboratoriumdiagnostiek en gebruik risicotabel);
–  ervaar je knelpunten rondom de behandeling, bijvoorbeeld bij het geven van leefstijladviezen, voorschrijven van medicatie of verlengen van herhaalreceptuur?
–  ervaar je inzake cvrm knelpunten in de samenwerking met andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, de praktijkondersteuner? Is het je duidelijk wanneer de patiënt naar de huisarts moet worden verwezen, al dan niet met spoed?
–  zijn er nog andere knelpunten? Zo ja, welke?

De antwoorden op de vragen kun je mailen naar scholing@nvda.nl voor 31 augustus 2016. De NVDA mailt de knelpunten door naar het NHG.