Kosten HAP-dag - NVDA

Kosten HAP-dag

De NVDA krijgt vragen over de vergoeding van de kosten van de HAP dag op 20 september aanstaande.

Graag verduidelijken wij de passage in de mailing waarin staat dat de werkgever de kosten van de HAP-dag vergoedt.

Volgens de cao Huisartsenzorg heeft iedere assistent (triagist) recht op 20 uur scholingsvergoeding per jaar. Op basis hiervan kan zij vragen aan de werkgever deze HAP-studiedag te vergoeden.

Indien al 20 uur door de werkgever dit jaar vergoed is of betaalde scholing is ingepland zijn er twee opties:

  1. De werkgever vergoedt de kosten van de HAP-dag bovenop de genoemde 20 uren. Dit is op vrijwillige basis. De werkgever is hiertoe niet verplicht.
  2. De werkgever vergoedt bovenop de 20 uren waarop de werknemer recht heeft de HAP-dag niet. De assistent (triagist) kan dan besluiten de kosten zelf voor haar rekening te nemen.

Binnen de hierboven beschreven CAO regels gaat het om een vergoede scholingsdag.