Hulp bij verzoek aan werkgever om scholing te volgen in ziekenhuizen - NVDA

Hulp bij verzoek aan werkgever om scholing te volgen in ziekenhuizen

In de CAO ziekenhuizen wordt het belang van scholing onderstreept. De zorg is volop in ontwikkeling. Goede zorg vraagt goed opgeleide werknemers. Scholing helpt werknemers vooruit in hun werk, is leuk en inspirerend, draagt bij aan ontwikkeling, vergroot kansen op de arbeidsmarkt en levert nieuwe inzichten en energie op. Voor de leidinggevende is het aantrekkelijk dat haar of zijn werknemers gemotiveerd en up-to-date opgeleid zijn en kwalitatief werk leveren. Scholing kan een team ook nieuwe energie, impulsen en motivatie opleveren.

Voor doktersassistenten werkzaam in een ziekenhuis is er nu een Handreiking scholingsverzoek. Deze handreiking is bedoeld voor zowel de werknemer als de leidinggevende. De handreiking bestaat uit een ‘Checklist voorbereiding scholingsverzoek’ en een ‘Checklist voorbereiding gang naar werknemersklachtencommissie’ indien het scholingsverzoek is afgewezen.

Voor de werknemer is er een checklist voortbordurend op de CAO Ziekenhuizen. Deze helpt om een goed en kansrijk scholingsverzoek in te dienen. Je krijgt tips voor het schrijven van een scholingsaanvraag en het bespreken ervan met de leidinggevende. Leidinggevenden en hr- en opleidingsverantwoordelijken kunnen ook van deze checklist gebruik maken. Elementen die van belang (kunnen) zijn bij de beoordeling van een scholingsverzoek zijn in beeld gebracht en voorzien van praktische tips.

De handreiking bevat ook tips hoe te handelen als een scholingsverzoek is afgewezen.