Herregistratie eis 6/9 voldoende gesprekken vervallen - NVDA

Herregistratie eis 6/9 voldoende gesprekken vervallen

Vandaag heeft InEen ons laten weten dat afgelopen dinsdag in de Deelledenvergadering Huisartsenposten gestemd is over een door Doktersdienst Groningen ingebrachte motie. De motie had betrekking op het laten vallen van de herregistratie eis 6/9 voldoende gesprekken. De motie is met meerderheid aangenomen hetgeen inhoudt dat per 1 januari 2017 er nog twee eisen voor herregistratie staan namelijk aantal netto triagegerelateerde werkuren en scholingsuren. De eisen rondom diplomering blijven gelijk.

De NVDA die al langer pleitte voor een ander herregistratiesysteem is zeer ingenomen dat deze verandering nu is doorgevoerd!