Handige en nieuwe manier online stagevergoedingen aanvragen - NVDA

Handige en nieuwe manier online stagevergoedingen aanvragen

Bieden jullie een stageplek aan? Vanaf 1 september jl. is het eenvoudiger om online stagevergoedingen aan te vragen via www.mijn-ssfh.nl.

De nieuwe website vervangt het oude aanvraagportaal van SSFH. Via het online portaal kunnen stagebieders twee vergoedingen in één keer aanvragen: de vergoeding praktijkbegeleiding en de stagevergoeding voor de stagiair.

Aanvragen gaat in vijf stappen:

Stap 1: Maak een account aan via www.mijn-ssfh.nl.
Stap 2: Bevestig het account. SSFH beoordeelt vervolgens de accountaanvraag.
Stap 3: Na akkoord van het account kan een vergoeding(en) aangevraagd worden per stagiair.
Stap 4: SSFH beoordeelt de aanvra(a)gen.
Stap 5: Na akkoord van de aanvraag betaalt SSFH de vergoeding(en) uit aan de stagebieder.

Let op: aanvragen kunnen pas definitief ingediend worden na afloop van de stageperiode.

De voordelen van het nieuwe portaal op een rij:

  • Stagebieders vragen eenmalig een account aan en sturen eenmalig de gevraagde bedrijfsgegevens digitaal toe.
  • Met een goedgekeurd account kunnen stagebieders vergoedingen voor stagiairs en praktijkbegeleiding aanvragen door de gegevens van de stagiair en de stageovereenkomst toe te sturen.
  • Stagebieders hebben inzicht in de voortgang van de beoordeling van de aanvragen en kunnen zelf wijzigingen online doorgeven.
  • Stagebieders houden overzicht over de goedgekeurde aanvragen en uitbetaalde bedragen vanaf 1 september 2016.

Belangrijke data

  • Vanaf 1 september 2016 kunnen stagebieders een account aanmaken. Deze zal eerst worden beoordeeld.
  • Vanaf 1 oktober 2016 kunnen stagebieders met een goedgekeurde account stagiairs aanmelden en vergoedingen definitief aanvragen.
  • Na beoordeling en goedkeuring zal SSFH vanaf 1 november 2016 de vergoedingen uitbetalen.

bron ssfh