Themadag geneesmiddelengebruik bij ouderen: samenwerken - NVDA

Themadag geneesmiddelengebruik bij ouderen: samenwerken

Voor een goed gebruik van geneesmiddelen door ouderen is samenwerking met andere zorgverleners belangrijk. Maar hoe zoek je als doktersassistent, apothekersassistent, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige die samenwerking op? Om je daarbij te helpen organiseren de SBA en het IVM samen  op dinsdag 4 oktober 2016 de themabijeenkomst Geneesmiddelengebruik bij ouderen: samenwerken in de 1e lijn.

Op deze bijeenkomst brengen we doktersassistenten, praktijkondersteuners, apotheekassistenten en wijkverpleegkundigen bij elkaar. Vanuit een praktische invalshoek leer je elkaar kennen en ga je aan de slag met de onderwerpen polyfarmacie, therapietrouw en signaleren van problemen bij thuiswonende ouderen.

Wat gaan we doen?
We starten met een gezamenlijk aftrap waarin we de Casus van de dag presenteren. Deze casus loopt als een rode draad door de bijeenkomst en de workshops. Hierna splitst de groep zich op. In drie workshoprondes volgen alle deelnemers drie verschillende workshops:

  1. Workshop Signaleren
    Tijdens deze workshop maak je kennis met instrumenten, zoals de BEM en het Rode vlaggeninstrument, die je helpen om ongewenst medicijngebruik bij cliënten te signaleren en hier actie op te ondernemen. Daarnaast leer je hoe je in kaart brengt welke zorg een cliënt nodig heeft. Wat een cliënt zelf kan, waar hij of zij hulp bij nodig heeft, welke zorgverleners daarbij een rol (kunnen) spelen en hoe je met hen de samenwerking opstart.
  2. Workshop therapietrouw
    Hoe kun je door samenwerken in de eerste lijn therapietrouw bevorderen en wat zijn handige hulpmiddelen? In deze workshop maak je kennis met de Bijsluiter in beeld en onderzoeken we hoe je met MeMO de samenwerking in de eerste lijn kunt bevorderen met als doel het bevorderen van de therapietrouw.
  3. Workshop Polyfarmacie
    Welke bijdrage kan je leveren aan het screenen van de medicatie van oudere polyfarmaciepatiënten? In deze workshop passeren verschillende aspecten die hierbij van belang zijn de revue. Van hoe je een patiëntgesprek voert en de afspraken tussen huisarts en apotheker bewaakt, tot de zorgverleners waarmee je te maken krijgt bij de medicatieboordeling. Na afloop van deze workshop weet je wat er bij komt kijken en hoe je hierin de samenwerking kunt opzoeken.