Onduidelijkheid herregistratie triagisten - NVDA

Onduidelijkheid herregistratie triagisten

De commissie Triagisten ontvangt signalen uit het werkveld dat de toepassing van herregistratie-eisen ter beoordeling van triagisten niet eenduidig is. De NVDA heeft in een brief naar Ineen geijverd voor een meer uniforme aanpak op de huisartsposten, zodat triagisten weten waar ze aan toe zijn.

Op veel huisartsenposten heerst verwarring over het toepassen van de eisen om de diploma’s te herregistreren, zo liet de NVDA aan Ineen weten.

Sinds 2008 bestaat het diploma triagist en sinds 2012 bestaan regels ter herregistratie. De wens is om een landelijke uniforme aanpak te realiseren. Hiertoe werd een kernset ontwikkeld die nu in de praktijk op verschillende manieren wordt gebruikt. Ineen heeft geantwoord 2015 te zien als een jaar om de kernset te testen en van instructies te voorzien. Het is nu aan huisartsenposten zelf om deze set in hun beleid en praktijk op te nemen. Op basis van deze ervaringen wordt de kernset en de handleiding hoe deze toe te passen, aangevuld.

Voor meer antwoorden verwijzen we je naar de website van Ineen. De commissie Triagisten van de NVDA is uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten rondom de vernieuwde werkwijze van het beoordelen van triagegesprekken.