NVDAcongres 2015: presentatie enquete over de positie van de doktersassistent - NVDA

NVDAcongres 2015: presentatie enquete over de positie van de doktersassistent

Het NVDA Congres De zorg verandert. En wat doe jij? afgelopen zaterdag was een groot succes. Maar liefst 1000 doktersassistenten woonden deze leerzame en gezellige dag bij. Op de dag presenteerde voorzitter Kees Gillis de resultaten van de enquête van oktober 2015 waarop 1500 doktersassistenten en 160 artsen reageerden.

Persbericht congres NVDA 2015: Plan ondersteuning huisarts is geen gelopen race
De belangrijkste conclusies :

  • De praktijkondersteuner moet blijven (huisartsen en doktersassistenten bijna 80% voor).
  • De komst van de HBO-opgeleide praktijkverpleegkundige vindt 50 % van de doktersassistenten en 70% van de
    huisartsen een goede ontwikkeling. Uit de open antwoorden blijkt wel dat aan deze mening belangrijke voorwaarden worden gekoppeld. Zo bestaat er onduidelijkheid hoe de praktijkverpleegkundige te plaatsen in het team ten opzichte van het huidige ondersteunend personeel.
  • De multi-inzetbaarheid van de doktersassistent wordt zowel door huisarts en doktersassistent als een groot goed gezien. Deze mag niet verloren gaan door plannen voor de herinrichting van het team dat de huisarts ondersteunt.
  • Titelbescherming van de doktersassistent is noodzakelijk is (huisartsen 70%,  doktersassistenten 93%).
  • Het is een goede ontwikkeling dat doktersassistenten vaker medische handelingen verrichten en een eigen spreekuur hebben (beiden ruim boven de 80%).