Zorg mijden wegens kosten hoog - NVDA

Zorg mijden wegens kosten hoog

Verscheidene politici en de NPCF hebben laten weten onze bijdrage te waarderen. Het vakblad voor artsen Medisch Contact plaatste de resultaten van het NVDA-onderzoek op hun site. 95 procent van de ondervraagde doktersassistenten maakt mee dat patiënten niet weten dat een door de huisarts aangevraagd of geadviseerd vervolgonderzoek of behandeling onder het eigen risico valt. Bijna de helft van de respondenten maakt dit zelfs meerdere keren per week mee. De NVDA liet een enquete uitvoeren onder doktersassistenten.

Kosten

Meer dan de helft antwoordt dat kosten de reden zijn om af te zien van een behandeling, medicatie of vervolgonderzoek. Tachtig procent ziet patiënten met dezelfde aanhoudende of verergerde klachten op consult terugkomen.

Blijvende klachten
Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen onder het eigen risico. Deze kosten komen (deels) voor rekening van de patiënt. De patiënt kan besluiten om vervolgonderzoek uit te stellen of zelfs niet te laten doen. Maar wat als de klachten blijven of erger worden en deze patiënten een herhaald beroep doen op de zorg?

Onze signaalfunctie
De doktersassistent heeft een belangrijke signalerende functie. Wij hebben het eerste contact met een patiënt. Begin juli onderzocht de NVDA door middel van een digitale enquête onder leden hoe vaak jullie in aanraking komen met het mijden van zorg.

In de september-editie van De Doktersassistent, het vakblad van de NVDA, lees je meer resultaten en persoonlijke ervaringen van doktersassistenten.

De NVDA wil het mijden van zorg uit de statistieken halen en een gezicht geven. Heb jij hier zelf ervaringen mee? Maak samen met je collega’s een lijst en stuur deze met je contactgegevens naar communicatie@nvda.nl. We verzamelen jullie verhalen. Als we tot publicatie overgaan, kan dit anoniem en vragen we uiteraard eerst om toestemming.