Tegemoetkomingen stages door SSFH - NVDA

Tegemoetkomingen stages door SSFH

Vanaf 1 januari 2014 kunnen alle werkgevers in de huisartsenzorg een maandelijkse tegemoetkoming van 100 euro aanvragen voor het begeleiden van doktersassistenten en praktijkondersteuners in opleiding. Dat komt bovenop de maandelijkse tegemoetkoming van 100 euro voor de stagiairs zelf.

Beide regelingen zijn initiatieven van de cao-partners in de huisartsenzorg om bij te dragen aan het creëren van meer stageplaatsen. De regelingen worden uitgevoerd door de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Voorzitter Leon Vincken: “Huisartsen hebben voldoende goedopgeleide ondersteuners nodig voor een takenpakket dat steeds breder en intensiever wordt. Een leerzame stage en het voorkomen van voortijdige uitval door goede begeleiding zijn daarin essentieel.”

Groeiende behoefte
In diverse regio’s heeft de huisartsenzorg nu al een tekort aan goedopgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dat komt door de uitbreiding en intensivering van hun taken, de groei van het aantal praktijken en een vervangingsvraag. Door onder meer een gebrek aan stageplaatsen kunnen te weinig doktersassistenten en praktijkondersteuners tijdens hun opleiding praktijkervaring opdoen. De ondersteuners zijn belangrijk voor de werkgever en de huisartsenpraktijk. En ze zijn dat vooral ook voor de patiënt die kan rekenen op goede zorg door gediplomeerde vakmensen.

Aanvragen doen
De tegemoetkoming voor de stagebegeleiding kan de werkgever aanvragen via de website van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De stagevergoeding wordt tot 1 januari 2014 via de werkgever aan de stagiair uitgekeerd. Daarna kan de stagiair de stagevergoeding zelf aanvragen via een formulier op de website van de SSFH. Beide tegemoetkomingen zijn bruto bedragen en gelden voor de duur van de stage. Om ervoor in aanmerking te komen moeten de huisartsenpraktijk of -post en de stagiair aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage aan de SSFH zijn betaald en er moet een schriftelijke stage-overeenkomst zijn afgesloten tussen stagiair en stageaanbieder. Alle informatie staat op www.ssfh.nl.

Over de SSFH
De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is opgericht door de sociale partners in de huisartsenzorg om huidige en verwachte knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Naast de activiteiten op stagegebied zet de SSFH zich in voor een betere aansluiting tussen opleiding en praktijk, de werving van personeel en het veiliger maken van het werken in de huisartsenzorg.

Meer informatie over de SSFH en over de vergoedingen vind je op http://www.ssfh.nl.