Kees Gillis nieuw boegbeeld doktersassistenten - NVDA

Kees Gillis nieuw boegbeeld doktersassistenten

Vanaf zaterdag 12 april 2014 bekleedt Kees Gillis de functie van voorzitter van de NVDA, de Nederlandse beroepsvereniging van doktersassistenten. Gillis is de opvolger van Gerda van Baggem-Bakker, voorzitter sinds 2000.

Voetlicht
Onder leiding van Van Baggem-Bakker groeide de NVDA uit tot een professionele en moderne vereniging. De voormalig doktersassistent maakte zich de afgelopen veertien jaar sterk voor de positie van doktersassistent in tal van overlegorganen en tijdens cao-onderhandelingen. Het voor het voetlicht brengen van de zelfstandige en deskundige rol van de doktersassistent binnen de gezondheidszorg was een van haar speerpunten. Intern leidde zij de laatste jaren de NVDA succesvol door een professionaliseringsslag.

Lobby
Naast het woordvoerderschap zet Kees Gillis (56) zich in voor de kwaliteits- en opleidingseisen van het beroep, de positie van de doktersassistent en de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe voorzitter vraagt volop aandacht voor de verzwaring en uitbreiding van taken van de doktersassistent als een van de gevolgen van de decentralisaties in de zorg. Tevens is het zijn ambitie de inhoudelijk bijdrage aan de zorg en de naamsbekendheid van de NVDA te vergroten door een actieve rol en lobby richting stakeholders en politiek. ‘De NVDA mag wat mij betreft prominenter op de voorgrond treden. Net als de doktersassistent zelf,’ aldus Gillis.

Gillis is jurist, bedrijfskundige en al jaren actief als organisatieadviseur en interim-manager, onder andere in de gezondheidszorg. Gillis is eveneens voorzitter van de Raad van Toezicht bij Eyescan (oogzorg) en freelance docent strategie en marketing bij de NCOI. Daarvoor was hij onder andere manager bij Randstad, Fortis en VNO/NCW.