Geen stages, geen doktersassistenten - NVDA

Geen stages, geen doktersassistenten

In de toekomst dreigt een groeiend tekort aan doktersassistenten. Veel studenten kunnen hun opleiding niet afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

Uitbreiding taken
De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn.

Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690. Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

Ouderen 
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor bijvoorbeeld ook de vraag naar praktijkondersteuners blijft toenemen. Er is echter nog steeds sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners: in zowel februari als juni 2014 bedroeg het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-ggz 18%. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1% tegenover 4,3% in 2013.

Doorgaans wordt 2 tot 3% onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Dit zijn belangijkste conclusies uit de Vacaturemonitor juni 2014. De vacaturemonitor onderzoekt periodiek de ontwikkelingen bij vacatures voor doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.

Over de Vacaturemonitor
Doktersassistenten en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in het functioneren van de huisartsvoorziening. Als hun vacatures niet snel en goed opgevuld kunnen worden komt de huisartsenzorg onder druk te staan.

Het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH, Sociaal Fonds Huisartsenzorg, laat drie keer per jaar het aantal openstaande vacatures voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg onderzoeken met de Vacaturemonitor.

De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om, regionaal of landelijk, stappen te ondernemen.