Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door vier beleidscommissies:

  • Commissie Arbeidsvoorwaarden
  • Commissie Beroepsontwikkeling
  • Commissie Deskundigheidsbevordering
  • Commissie Communicatie & Dienstverlening

Deze commissies bereiden het beleid voor, coördineren de uitvoering en zorgen voor de evaluatie.

Eind 2014 is de NVDA Commissie Beroepsgroep Triagisten van start gegaan

Hoe zit dat?
Voorzitters van de commissies zijn statutair lid/portefeuillehouder in het NVDA-bestuur. Commissieleden zijn lid van de NVDA. Iedere beleidscommissie stelt een jaarplan en een begroting op. Commissies worden ondersteund door het NVDA-bureau en leggen verantwoording af aan het bestuur.

Meedenken? Graag!
De NVDA zoekt leden voor de beleidscommissies. Het lidmaatschap van de NVDA is een vereiste. Interesse? Lees het profiel (zichtbaar na inloggen) en meld je aan! 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op