• Home
  • Positieve gezondheid (basisscholing)

Positieve gezondheid (basisscholing)

In de oude definitie was gezondheid: de afwezigheid van klachten en aandoeningen. Machteld Huber stelde een nieuwe definitie op: gezondheid is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In de gezondheidszorg gaat het dan om het bevorderen van kansen en mogelijkheden bij de patiënt ondanks ziekte of problemen. Een positieve invalshoek dus, vandaar dat dit concept Positieve Gezondheid (PG) heet.

In deze basisscholing leer je over het begrip PG en de toepassingsmogelijkheden voor jou als doktersassistent. Je leert werken met handige instrumenten binnen PG, zoals het spinnenweb (op papier of online) en GGD-apps. Deze scholing is een mix van praktijkervaring, oefenen en zelfreflectie. De docent is dr. Paul Ram.

Leerdoelen

  • De definitie van Positieve gezondheid en de andere manier van werken
  • Communicatie met de patiënt tijdens triage, onderzoek en behandeling en aan de balie
  • Technieken om zelfmanagement te versterken
  • Oplossingsgerichte vragen stellen
  • Met collega’s samenwerken vanuit een positieve invalshoek en met respect voor elkaar

Incompany

De NVDA biedt deze scholing aan op aanvraag aan groepen doktersassistenten in eigen praktijk of gezondheidscentrum (incompany). Vraag een offerte bij Sietsche van Gunst: scholing@nvda.nl.

Tip

Als je gaat werken volgens de inzichten van PG, is het noodzakelijk dat je vaardig bent in veilige triage en probleem- of klachtgerichte communicatie, en persoonsgerichte communicatie met aandacht voor beleving, hulpvraag of context.

In aanvulling op of in plaats van deze basiscursus Positieve gezondheid kun je de scholing Triage vanuit Positieve gezondheid volgen.

 Beschikbare scholingsdata:Positieve gezondheid (basisscholing)


Er zijn nog geen toekomstige scholingsdata bekend

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg