• Home
  • Ledenraad ingestemd met onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra

Ledenraad ingestemd met onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra

De Ledenraad, het ‘parlement’ van de NVDA, heeft eind september 2018 ingestemd met het onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Twee derde van de leden werkzaam in een gezondheidscentrum liet eerder weten via een ledenraadpleging in te stemmen met het onderhandelingsresultaat (zie hieronder de pdf).

De NVDA is, ook namens de NVvPO, gesprekspartner in de onderhandelingen van de Cao Gezondheidscentra. De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in gezondheidscentra. Andere partijen aan de cao-tafel zijn FBZ en  FNV Zorg en Welzijn (namens werknemers) en InEen (namens werkgevers).

Mede namens de NVvPO kwam de NVDA samen met de FNV en de FBZ en werkgeversorganisatie InEen op 2 augustus 2018 een onderhandelingsresultaat overeen met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Leden kregen een mail om te stemmen over dit resultaat. Er zijn uitsluitend afspraken gemaakt over loon, 1,75 procent loonsverhoging per 1 juli 2018 en eenmalig 1,25 procent verhoging van de eindejaarsuitkering 2018, en de looptijd. Daarnaast is een afspraak gemaakt over de toekomst van de Cao Gezondheidscentra/AHG. Onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG (download de pdf)

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg