• Home
  • Inzet cao-onderhandeling huisartsenzorg 2024 op hoofdlijnen

Inzet cao-onderhandeling huisartsenzorg 2024 op hoofdlijnen

De NVDA zet zich samen met andere werknemersorganisaties in de huisartsenzorg de komende periode weer in voor een evenwichtige en eerlijke cao-huisartsenzorg.

De lopende cao eindigt op 31 december 2023. De ronde onderhandelingen dit najaar biedt een kans om de arbeidsvoorwaarden van doktersassistenten te versterken. De afgelopen periode is de achterban geraadpleegd om de inzet te bepalen.

De inzet van de NVDA

Naleven cao

Het naleven van de cao blijft ook om aandacht vragen, zo blijkt uit een inventarisatie van de NVDA. De werkgeversbijdragen aan de kosten van de contributie en de inschrijving in het kwaliteitsregister leveren soms nog discussie op en benadrukt het belang van naleving van gemaakte afspraken. Dit geldt ook voor de naleving van andere cao-rechten, zoals de scholingsvoorzieningen en de mogelijkheden voor werknemers om vakantie en compensatie-uren op te nemen.

We houden jullie op de hoogte!

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg