Inzet cao-onderhandeling huisartsenzorg 2024 op hoofdlijnen - NVDA

Inzet cao-onderhandeling huisartsenzorg 2024 op hoofdlijnen

De NVDA zet zich samen met andere werknemersorganisaties in de huisartsenzorg de komende periode weer in voor een evenwichtige en eerlijke cao-huisartsenzorg.

De lopende cao eindigt op 31 december 2023. De ronde onderhandelingen dit najaar biedt een kans om de arbeidsvoorwaarden van doktersassistenten te versterken. De afgelopen periode is de achterban geraadpleegd om de inzet te bepalen.

De inzet van de NVDA

[besloten]

Een belangrijk punt is de verhoging van het salaris van doktersassistenten in de huisartsenzorg. Niet alleen om ook de doktersassistenten te compenseren voor de hoge inflatie, maar ook om het salaris gelijk te laten ontwikkelen met de lonen in andere sectoren, zoals ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Het waarborgen van competitieve lonen is belangrijk om het beroep aantrekkelijk te houden en gemotiveerde werknemers voor de sector te behouden en aan te trekken.

Het toevoegen van aanvullende arrangementen is een wens om de secundaire voorwaarden aantrekkelijker maken en tegemoetkomen aan individuele behoeften. Dit onder meer door de inzet op meer vrije tijd, al dan niet door de introductie van een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB).

[/besloten]

Naleven cao

Het naleven van de cao blijft ook om aandacht vragen, zo blijkt uit een inventarisatie van de NVDA. De werkgeversbijdragen aan de kosten van de contributie en de inschrijving in het kwaliteitsregister leveren soms nog discussie op en benadrukt het belang van naleving van gemaakte afspraken. Dit geldt ook voor de naleving van andere cao-rechten, zoals de scholingsvoorzieningen en de mogelijkheden voor werknemers om vakantie en compensatie-uren op te nemen.

We houden jullie op de hoogte!

Zie ook