Wijzer met de meldcode - NVDA

Wijzer met de meldcode

Er is een campagne met tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Wijzer met de meldcode’.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is opgenomen in de Beroepscode Doktersassistent.

Campagne ‘Wijzer met de meldcode’

Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren. Na inschrijving ontvang je tot juni acht keer een e-mail met daarin een belangrijk meldcode-vraagstuk. Met tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Meld je aan.

De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Waar lopen professionals tegenaan bij het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? En wat werkt wel? Dat is de afgelopen maanden geïnventariseerd door Augeo Foundation samen met LVAK (vereniging van aandachtsfunctionarissen). Hoe kunnen organisaties belemmeringen wegnemen? Wat kunnen professionals zélf doen? Tips, goede voorbeelden en aanbevelingen uit de praktijk komen aan de orde in de campagne ‘Wijzer met de meldcode’.

Achtergrond campagne

Het ministerie van VWS heeft Augeo Foundation de opdracht gegeven voor dit project. Het doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode, en professionals helpen bij het nóg beter toepassen ervan. Augeo Foundation startte met een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk.

Zie ook