Regionale aanpak tekort doktersassistenten - NVDA

Regionale aanpak tekort doktersassistenten

Studenten doktersassistent van het ROC Da Vinci College uit Dordrecht gaan één dag in de week naar school en lopen vier dagen per week mee in een praktijk van Zorggroep Huisarts en Zorg Gorinchem.

Er is een tekort aan doktersassistenten en daardoor komt ook het aantal stageplekken in het geding. Met deze samenwerking vergroten de organisaties het aantal stage- en leerwerkplekken. Het ontlast de praktijken en leidt meer assistenten op. Zij kunnen op termijn weer een vaste plek in de huisartsenpraktijk innemen.

De aangesloten huisartsenpraktijken wijzen geïnteresseerde zij-instromers op de BBL-opleiding van het Da Vinci College.

Benaderen voor stageplaats

Door de samenwerking hoeven leerlingen zelf niet willekeurige praktijken te benaderen voor een stageplaats. Het Da Vinci College Wij geeft het aantal leerlingen door aan Huisarts en Zorg. Die geeft aan met welke praktijken een leerling gericht contact kan opnemen. Bij het plaatsen van leerlingen houden zij nadrukkelijk rekening met de afstand woon-werkverkeer.

Zie ook