De rol van doktersassistenten bij begeleiding kinderwens en anticonceptie - NVDA

De rol van doktersassistenten bij begeleiding kinderwens en anticonceptie

Nog niet veel doktersassistenten zijn gespecialiseerd in seksuele gezondheid. Als ze dit wel zijn, is dit vooral rondom soa en in mindere mate over anticonceptievoorlichting en het bespreekbaar maken van kinderwens.

Dit blijkt uit onderzoek van de NVDA en Rutgers expertisecentrum seksualiteit. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te verkrijgen in wat doktersassistenten nu al wel of niet doen op gebied van bespreekbaar maken van kinderwens en anticonceptie en voorlichting en hoe ze hun rol daarin zien.

Het beeld ontstaat dat veel doktersassistenten weinig tijd hebben of krijgen om langere gesprekken te voeren met patiënten over kinderwens en anticonceptie. Zij spreken wel vaak kort over anticonceptie, verwijzen patiënten door naar informatiebronnen of geven informatie over morning after methoden na onveilige seks.

Ook geldt voor bijna alle doktersassistenten dat ze de prikpil toedienen op recept van de huisarts en een eerste advies geven wanneer patiënten de pil vergeten.

Belemmeringen

Tegelijkertijd ervaren zij verschillende belemmeringen, waarvan de belangrijkste de werkdruk/tijdsdruk en de oplopende personeelstekorten zijn.

Rollen

Doktersassistenten vinden dat een groot aantal taken en activiteiten omtrent kinderwens en anticonceptie wel bij hun rol past, hoewel ze voor sommige taken vinden dat specifieke scholing nodig is. De meerderheid geeft ook aan hierin een grotere rol te willen en vinden dat anticonceptieconsulten ook passen bij hun rol.

De meeste doktersassistenten geven aan behoefte te hebben aan bijscholing op verschillende gebieden.

Zie ook