Wil je iets betekenen voor je beroep? - NVDA

Wil je iets betekenen voor je beroep?

Ben je doktersassistent en heb je een passie voor het beroep? Wil jij meedenken en je ‘cirkel van invloed’ vergroten? Over onze belangen waken? Sluit je aan bij de ledenraad!

Je ideeën, ervaringen en inzet als lid van de Ledenraad zijn hard nodig om de leden te kunnen blijven representeren. Daarnaast is de Ledenraad van cruciaal belang voor efficiënte en slagvaardige besluitvorming in het bestuur, omdat zij instemming kan geven namens alle leden.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten? Meld je aan als toehoorder voor onze vergadering! Ledenraad@nvda.nl

We geven je ook graag meer informatie.

De NVDA-ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan en bestaat uit afgevaardigden van de leden van de NVDA. De ledenraad vergadert 4 keer per jaar en is het ‘parlement’ van de NVDA.

Zie ook