Vragenlijst rol van de (huisarts)praktijk bij bevolkingsonderzoeken naar kanker - NVDA

Vragenlijst rol van de (huisarts)praktijk bij bevolkingsonderzoeken naar kanker

Bevolkingsonderzoek Nederland en het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek hebben een gezamenlijke vragenlijst voor huisartsen(praktijken) opgesteld en verstuurd.

Graag horen zij jouw mening over:

  • het gebruik en de waardering van het huisartsinformatiepakket
  • de rol van de huisarts in de bevolkingsonderzoeken en een eventuele verbreding hiervan

Vul de vragenlijst in of scan de QR-code en laat je mening weten.

Aanleiding

Belangrijke aanleiding voor de vragenlijst is het advies van de Gezondheidsraad om de rol van de huisarts binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te versterken, onder andere bij het bereiken van moeilijk bereikbare groepen.

Ook in onderzoeken naar ervaringen van cliënten met de bevolkingsonderzoeken wordt gerefereerd aan de hulp die huisartsen(praktijken) kunnen bieden bij besluitvorming en informatievoorziening. We hebben dit besproken met de LHV, NHG en NVDA en besloten om dit verder te onderzoeken.

Vragenlijst

Bevolkingsonderzoek Nederland en het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek zijn zich bewust van de hoge werkdruk bij huisartspraktijken. Daarom willen ze graag weten welke mogelijkheden je in jouw praktijk ziet voor de (verdere) invulling van je rol bij de informatievoorziening en welke aanvullende informatiemiddelen daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Ook vraagt Bevolkingsonderzoek Nederland naar gebruik en waardering van de huisartsinformatiepakketten. Deze informatie biedt input voor het verder verbeteren van de pakketten.

Het invullen neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag. Alvast bedankt!

Zie ook