Vacature Ledenraad - NVDA

Vacature Ledenraad

Wij zijn op zoek naar een aantal enthousiaste collega’s die zin en tijd hebben de Ledenraad te komen versterken. Ben je werkzaam in het ziekenhuis, in de jeugdgezondheidszorg, bij de GGD of een arbodienst? Dan nodigen we je zeker uit om te reageren.

De Ledenraad is een afvaardiging van onze leden, werkzaam in verschillende werkvelden en bepaalt op hoofdlijnen waar de vereniging uitvoering aan moet geven.

Viermaal per jaar komt de Ledenraad bijeen om naast besluiten over de begroting en jaarrekening richting te geven aan de koers van de vereniging. Speerpunten zijn de positionering, ontwikkeling en belangenbehartiging van het beroep, ledenwerving/behoud en arbeidsvoorwaarden.

[openbaar]Lees meer over wat we graag in jou zien, wat een plek in de Ledenraad inhoudt en wat je kunt verwachten.[/openbaar]

[besloten]

Wie ben jij?

 • Je bent werkzaam als doktersassistent en lid van de NVDA
 • Je hebt een brede blik en vindt het leuk vernieuwend te denken
 • Je wilt actief meepraten over de toekomst van het beroep en richting geven aan de doelen die voor de beroepsgroep belangrijk zijn
 • Je wilt leren over ontwikkelingen in het vak
 • Je hebt zo mogelijk toegang tot een (in-of extern) netwerk, zonder dat sprake is van belangenverstrengeling

Wat houdt een plek in de Ledenraad in?

 • Je stelt samen met de andere ledenraadsleden de doelen vast in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Je benoemt gezamenlijk de bestuursleden
 • Je neemt gezamenlijk besluiten over begroting en jaarrekening
 • Je vergadert vier keer per jaar
 • Je bent aanwezig op de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar plaatsvindt en de ledenraadsleden benoemt.

Wat kun je verwachten?

 • Enthousiaste collega’s in de ledenraad
 • Mee denken over de koers van de vereniging
 • Uitbreiding van je netwerk
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vacatiegeld en reiskostenvergoeding
 • Elk jaar een scholingsdag
 • 2 punten per bijeenkomst voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent
 • Ondersteuning van een buddy bij vragen en het inwerken/inlezen

Interesse of vragen?

ledenraad@nvda.nl of Linde Gonggrijp, voorzitter van de Ledenraad, via ons bestuurssecretariaat, 085 – 4824400.

[/besloten]

Zie ook