Extra loonsverhoging cao huisartsenzorg - NVDA

Extra loonsverhoging cao huisartsenzorg

Om werknemers in de huisartsenzorg tegemoet te komen in de stijgende kosten van levensonderhoud, is de NVDA samen met FNV, CNV en NVVPO met werkgevers in gesprek gegaan. Het resultaat van deze gesprekken is dat de lonen per 1 januari stijgen met 4,35%.

De NVDA is zich bewust dat de effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud en energie groot zijn. De overheid neemt maatregelen om de gevolgen voor burgers te verminderen. Deze maatregelen hebben pas in de loop van 2023 effect.

Lonen al per 1 januari 2023 omhoog met 4,35%

De lonen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,35%. In deze verhoging is de afgesproken verhoging van 2,6 % per 1 mei 2023 inbegrepen. Ook de afgesproken verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,83% in 2023 blijft staan. Daarmee is de stijging van het loon in de looptijd van de Cao Huisartsenzorg 2022-2023 in totaal 9,18 %.

De NVDA heeft samen met FNV CNV en NVVPO de werkgevers LHV en Ineen begin oktober verzocht om extra loon te geven boven op de loonafspraak die begin dit jaar al was gemaakt. De gesprekken daarover zijn indringend gevoerd omdat de NVDA een maximaal resultaat wilde halen voor haar leden.

De loonsverhoging dekt de stijging van de kosten voor levensonderhoud helaas niet volledig. Werkgevers hebben te maken met forse kostenstijgingen en ontvingen hiervoor een beperkte compensatie van de zorgverzekeraar, waardoor de beschikbare ruimte aan de kant van de werkgevers werd beperkt.

Het stemt tevreden dat de loonsverhoging per 1 januari 2023 ingaat en 4 maanden naar voren is gehaald. Bovendien hebben werkgevers de extra ruimte die er te besteden was aan werknemers gegund.

Tussentijdse aanpassing

Het is de eerste keer in de historie van deze cao dat er tussentijds een aanpassing van het loon is gerealiseerd. De gewijzigde huidige omstandigheden zijn echter zo bijzonder dat dit niet meer dan terecht en logisch is.

Zie ook