Doe je mee aan een klankbordgroep anticonceptie en preventie onbedoelde zwangerschap? - NVDA

Doe je mee aan een klankbordgroep anticonceptie en preventie onbedoelde zwangerschap?

De NVDA en Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, bundelen de krachten en onderzoeken hoe we de anticonceptie voorlichting aan patiënten en de preventie van onbedoelde zwangerschap een extra impuls kunnen geven.

We starten in april/mei 2022 met een klein onderzoek naar de rol, taken en ervaring van doktersassistenten in de praktijk van de eerstelijnszorg. Hiertoe zetten we een online vragenlijst uit via Facebook. Vooraf willen we deze vragenlijst ook graag toetsen onder een groep doktersassistenten.

Interesse in deelname klankbordgroep?

Ben je werkzaam als doktersassistent, voel je je betrokken bij het onderwerp anticonceptie en vind je dat de doktersassistent hierin ook een rol kan vervullen? Wil je met ons meedenken hoe we dit het best kunnen inrichten? Stuur dan voor 20 april een e-mail met je contactgegevens naar Nilüfer Gürses: n.gurses@rutgers.nl.

Er kunnen maximaal 8 personen aan de klankbordgroep deelnemen. Bij meer belangstelling selecteert Rutgers op basis van ervaring, expertise en spreiding in het land.

De eerste bijeenkomst met de klankbordgroep is op 28 april, 15.30 – 17.30 uur, online via Zoom.

Wat vragen we van de klankbordgroep?

  • Deelname aan 3 bijeenkomsten van één tot anderhalf uur in 2022
  • Advies inzake vragenlijst en versterking rol doktersassistent op terrein van anticonceptie
  • Meedenken over gewenste competenties en scholing voor doktersassistenten

Voor jouw bijdrage aan de klankbordgroep hebben we vacatiegelden gereserveerd.

Wat levert Rutgers

  • Kennis en expertise rondom anticonceptie en preventie onbedoelde zwangerschap
  • Een uitwerking van de vragenlijst met een concept lijst competenties
  • Gratis e-learning anticonceptie
  • Begeleiding van de klankbordgroep

We zien uit naar jouw deelname!

Zie ook