Digitale huisartsenposten? - NVDA

Digitale huisartsenposten?

De NVDA vindt dat digitale huisartsenposten een interessante ontwikkeling kunnen worden om de efficiëntie en werkdruk in de huisartsenposten te verminderen.

Aan de andere kant vragen we ons af welke patiëntengroepen / leeftijdsgroepen digivaardig genoeg zijn om er gebruik van te kunnen maken. Het lijkt erop dat meer onafhankelijk onderzoek nodig is. De NVDA is met name benieuwd naar de ervaringen van patiënten die hiervan gebruik gaan maken en die van de doktersassistenten.

Resultaten uit het pilotonderzoek

Spreekuur.nl

Via bijvoorbeeld Spreekuur.nl krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor (semi-)spoedvragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten en huidinfecties.

Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door eventueel een foto toe te voegen. Huisartsen en triagisten kunnen vlot het consult digitaal afhandelen. Ook wordt er automatisch een samenvatting (s-regel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd wordt aan het dossier. Spreekuur.nl is inmiddels toegankelijk voor ruim 2 miljoen patiënten in zes zorggebieden (Eemland, Rijnmond, Drenthe, Nijmegen, Gelderse Vallei, Axel en Breda).

Onderzoek

Uit een efficiëntie-onderzoek naar Spreekuur.nl van organisatieadviesbureau Turner blijkt dat een zorgverlener met een digitale huisartsenpost twee keer meer patiënten per uur kan behandelen dan wanneer hij of zij patiënten fysiek ziet.

Ook levert het digitale consult tijdwinst voor de zorgverlener op ten opzichte van telefonische consulten en het geven van zelfzorgadviezen door de triagist. Gemiddeld hebben zorgprofessionals digitaal 13 minuten minder tijd nodig per consult per patiënt.

Met het onderzoek wilde Turner de eventuele meerwaarde van Spreekuur aantonen richting huisartsenposten en zorgverzekeraars. In het onderzoek is primair gekeken naar efficiëntie van zorg op basis van afgenomen consulten in de periode september-december 2021. Daaruit blijkt dat zorg op afstand zorgt voor efficiëntie in de zorg, voor zowel patiënt als huisarts op de post.

Spreekuur.nl is een initiatief van Topicus en DigiDok.

Zie ook