Cao huisartsenzorg 2022 goedgekeurd - NVDA

Cao huisartsenzorg 2022 goedgekeurd

De Ledenraad en de leden van de NVDA hebben het principeakkoord cao huisartsenzorg goedgekeurd.

Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en de werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat.

NVDA Ledenraad

Inge van den Boom, namens de NVDA Ledenraad: ‘De Ledenraad vindt het een goed akkoord, zoals ook 85% van de NVDA-leden aangeven. We zijn blij met de structurele loonsverhoging van 7% in 2 jaar. Een behoorlijke verhoging die we bij andere recente cao-overeenkomsten niet zo terugvinden.’

Er blijven volgens de Ledenraad zeker aandachtspunten, zoals het startloon van een doktersassistent, het ontbreken van een SOH-functieschaal en de werkdruk. Inge: ‘Die houden we als NVDA-ledenraad zeker op de agenda en nemen we mee naar een volgende cao!’

Looptijd van 2 jaar

Er is een looptijd van 24 maanden afgesproken: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Loonsverhoging van 7% in twee jaar

  • Per 1 mei 2022 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 3% voor de schalen 1 tot en met 9 en 2% voor de schalen 10 en hoger.
  • Per 1 mei 2023 volgt een structurele salarisverhoging voor alle schalen van 2,6%.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2022 verhoogd met 1% en in 2023 met 0,83%, er is vanaf 2023 dan een volledige 13e maand salaris in december uit te betalen.

Zie ook