Zorgtoeslag en belastingteruggave voor studenten - NVDA

Zorgtoeslag en belastingteruggave voor studenten

Vraag jij als doktersassistent in opleiding van 18 jaar en ouder zorgtoeslag aan en vraag je belasting terug? Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) lopen Mbo’ers geld mis uit zorgtoeslag en belastingteruggave.

Volgens het Nibud blijkt uit het Nibud Mbo-onderzoek 2021 dat studenten recht hebben op deze inkomsten, maar dat ze geen gebruik maken van de regelingen. Eenderde van de mbo’ers heeft geen zorgtoeslag en tweederde doet geen belastingaangifte.

Beroepsopleidende leerweg (bol)

Studenten die de beroepsopleidende leerweg volgen (bol) komen in aanmerking voor studiefinanciering. Voor bol-studenten op niveau 1 en 2 is de studiefinanciering altijd een gift, maar tweederde van de bol-mbo’ers die niveau 1 en 2 volgen, weet dit niet.

Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl)

Bbl-studenten die de beroepsbegeleidende leerweg volgen zijn tijdens hun opleiding aan het werk en ontvangen geen studiefinanciering.

18 jaar of ouder?

Kijk eens of jij zorgtoeslag kan aanvragen of belastinggeld kan terugkrijgen.

Zie ook