Zorgen van huisartsen over welzijn team - NVDA

Zorgen van huisartsen over welzijn team

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen en de hoge werkdruk. Ze zijn trots op hun veerkracht en die van hun team en maken zich zorgen over hun welzijn.

De NVDA herkent deze uitkomsten van het LHV-onderzoek. Voorzitter Kees Gillis is blij dat in deze enquête huisartsen uitdrukkelijk ook kijken naar de gevolgen voor het team: ‘Niet alleen huisartsen ondervinden de gevolgen van de huidige problemen. De politiek moet nu actie ondernemen en snel zorgen voor passende maatregelen in het regeerakkoord’.

Namens de doktersassistenten en triagisten geeft de NVDA al maanden aan dat de werkdruk hoog is en de ondergrens is bereik. De kwaliteit van zorg komt in gevaar. Voorzitter Kees Gillis daarover: ‘Uit een peiling onder doktersassistenten in juni 2021 bleek dat een meerderheid van de zorgprofessionals na de intensieve coronamaanden en inhaalzorg met fysieke en mentale klachten kampt. Zorgprofessionals zijn moe, hebben angstgevoelens, piekeren veel en hebben last van slaapproblemen. Begin juli hebben we op Radio 1 ook al aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk, het tekort aan doktersassistenten en agressieve patiënten’.

Onderzoek onder huisartsen

Onderzoeksbureau Newcom voerde in opdracht van de LHV in augustus 2021 een onderzoek uit onder de leden van de LHV. Ruim 1.100 huisartsen hebben de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat het er drukker is dan ooit, door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag, terwijl gaten in het rooster niet zijn op te vullen.

Huisartsen spreken vooral unaniem hun vermoeidheid en zorgen voor de toekomst uit. Ze maken zich zorgen over hun eigen welzijn en dat van hun team. Veel huisartsen lopen op hun tandvlees en dat geldt evenzeer voor doktersassistenten en triagisten. De huisarts staat met zijn team aan de basis van de gezondheidszorg in ons land, dicht bij mensen en kent hun context en omgeving.

Stijgende zorgvraag en geen mogelijkheden voor herstel

De stijgende zorgvraag en de bijdrage van de huisartsen aan de COVID-vaccinaties heeft enorm veel gevraagd van de huisartsen en hun team, blijkt uit het onderzoek. Huisartsen, doktersassistenten en triagisten leveren op dit moment meer zorg dan in de tijd vóór de corona-uitbraak. Door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag is het veel drukker en huisartsen verwachten de komende tijd zelfs nog een fikse stijging. Tegelijk kampten huisartsen met zowel tekorten aan waarnemend huisartsen als aan doktersassistenten en praktijkondersteuners en zien zij het somber in qua bemensing voor de komende maanden. De NVDA heeft deze signalen ook al meerdere malen afgegeven.

Volgens de LHV kunnen huisartsen géén rol meer spelen in nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes (zoals de afgelopen COVID-vaccinaties) vanwege de continuïteit van huisartsenzorg. De NVDA roept net als de LHV de politiek en samenwerkingspartners op om de huisarts te helpen om die basis te bewaken. Bij het omvangrijke takenpakket van huisartsen passen geen extra of nieuwe taken. Iedere patiënt heeft immers recht op voldoende tijd en zorg van de huisarts en zijn team.

Zie ook