Van SeksSoa naar seksuele gezondheid - NVDA

Van SeksSoa naar seksuele gezondheid

Met het vijfjarig jubileum van de NVDA expertgroep SeksSoa is er ook een naamswijziging: de NVDA expertgroep seksuele gezondheid. In de loop der jaren zijn de werkzaamheden van de expertgroep steeds meer uitgebreid. De naam NVDA-Expertgroep Seksuele Gezondheid doet meer recht aan de inhoud van deze werkzaamheden. En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo.

Bij een jubileum horen natuurlijk ook felicitaties van de samenwerkende organisaties Soa Aids Nederland, Rutgers en SeksHag. Die felicitaties volgen hieronder, maar eerst willen de leden van de NVDA-Expertgroep Seksuele Gezondheid de NVDA-leden aan twee groots(t)e inspiratoren Jan van Bergen en Janny Dekker voorstellen, die heel veel betekend hebben bij de totstandkoming van de Expertgroep.

Jan van Bergen, voormalig huisarts in Amsterdam Zuid Oost en oprichter en voormalig voorzitter van de SeksHAG. En Janny Dekker, voormalig huisarts in Amsterdam en Groningen en lid van de SeksHAG. Beiden zijn van grote betekenis geweest voor de kwaliteit van de Seksuele Gezondheidszorg in de Nederlandse huisartsenpraktijken. Jan en Janny zagen al lang geleden dat de doktersassistent hét verschil kan maken als het gaat om seksuele gezondheid.

Terwijl Jan in 2010 in Amsterdam zorgde dat doktersassistenten seksuele gezondheidspreekuren gingen draaien, zette Janny in 2009 in Groningen het eerste Soa-spreekuur door de doktersassistent op. Hun beider assistenten Zinzi en Alie vonden elkaar in de NVDA-Expertgroep Seksuele Gezondheid.

Inmiddels hebben de soa- en seksuele gezondheidsspreekuren zich als een soa door Nederland verspreid, is de NVDA-Expertgroep Seksuele Gezondheid naar voorbeeld van de SeksHAG al 5 jaar een feit en zijn Jan en Janny, hoewel met pensioen, nog steeds actief voor de seksuele gezondheidszorg.

Soa Aids Nederland

Van harte gefeliciteerd, expertgroep Sekssoa!

Jullie leveren een grote bijdrage aan de seksuele gezondheid in Nederland! Want jullie

  • zijn laagdrempelig voor veel patiënten
  • enthousiast en leergierig en hebben jullie de afgelopen jaren enorm ontwikkeld
  • en jullie weten wat samenwerken is en hulp vragen

Door jullie ondersteuning en enthousiasme krijgen steeds meer huisartspraktijken een goede professional die naast de huisarts patiënten helpt om seks plezierig te houden of weer te krijgen. Het aantal soa-testen in de huisartsenpraktijk neemt de laatste jaren toe, daar hebben jullie zeker aan bijgedragen. Maar nog belangrijker: deze mensen kregen goed advies, deden zinnige testen, kregen goede begeleiding en counseling en een goede behandeling en nazorg.

Dank jullie wel! Soa Aids Nederland ondersteunt jullie met trots.

Rutgers

De samenwerking met de NVDA expertgroep Seksuele gezondheid is voor Rutgers heel waardevol. Doktersassistenten kunnen een belangrijke rol spelen in de triage en het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid breed. De naamswijziging van Expertgroep Seks-Soa naar Expertgroep Seksuele Gezondheid juichen wij dan ook van harte toe. In verschillende ontmoetingen hebben we bijvoorbeeld besproken hoe seksualiteit, kinderwens en anticonceptie beter aan bod kunnen komen in de spreekuren. Ook is vanuit de NVDA Expertgroep meegewerkt aan de e-learning Basiscursus Anticonceptie, de anticonceptiekoffer en het verbeteren van de website Zanzu.nl voor niet-Nederlandstaligen. Jullie ervaringen en signalen uit de praktijk zijn voor ons zeer relevant.

Rutgers feliciteert de NVDA Expertgroep Seksuele Gezondheid dan ook van harte met het 5-jarig bestaan. Wat ons betreft hebben we de afgelopen jaren een mooie samenwerking neergezet die wij graag voortzetten. Een samenwerking die gericht bijdraagt aan het bespreekbaar maken van seksuele en reproductieve gezondheid in de huisartsenpraktijk. Jullie zijn daarmee een voorbeeld en inspiratiebron voor doktersassistenten. Graag verwijzen we dan ook op deze plek naar tips en tools voor de huisartsenpraktijk op Seksindepraktijk.nl.

SeksHag

Binnen de seksuele gezondheidszorg is langzamerhand de strikte soa-zorg geïntegreerd met andere domeinen van de seksuele gezondheidszorg (anticonceptie, ongewenste zwangerschap, seksualiteitsvragen, diversiteit). De soa-poli bijvoorbeeld heet tegenwoordig Centrum voor seksuele gezondheid. En binnen het NHG streeft de Expertgroep Seksuele gezondheid (SeksHAG), een fusie van 2 stromingen (soa en seks), naar meer aandacht voor alle thema’s binnen de seksuele gezondheidszorg in de huisartsgeneeskunde.

Hoe blij waren we 5 jaar geleden dan ook dat er een NVDA Expertgroep SeksSoa werd opgericht waardoor we als huisartsen konden samenwerken met doktersassistentes met dezelfde visie. Hierdoor waren we in staat nog praktischer de kwaliteit van de seksuele gezondheidszorg in de huisartspraktijk als geheel te verbeteren. Nu deze expertgroep heeft besloten haar thematiek nog meer te verbreden, kan ons geluk niet op. De rol van een doktersassistente met dit aandachtsgebied is essentieel omdat het de drempel voor patiënten verlaagt om überhaupt hierover te spreken, omdat seksuele gezondheid hierdoor nog meer zichtbaar wordt in de praktijk en omdat assistente en huisarts elkaar kunnen versterken zodat de patiënt de tijd en aandacht krijgt die dit thema verdient. De SeksHAG en NVDA Werkgroep kunnen zo nog meer van elkaar profiteren.

Gefeliciteerd met jullie ondernemende stap!

Zie ook