Stand van zaken boostervaccinatie voor doktersassistenten en triagisten - NVDA

Stand van zaken boostervaccinatie voor doktersassistenten en triagisten

Vrijdag 12 november heeft de minister besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, de zogeheten booster. De vaccinatie wordt gegeven in 23 ziekenhuizen.

Het ministerie heeft aangegeven dat de booster beschikbaar is voor de huisartsen en al het personeel dat patiëntencontact heeft in de huisartsenpraktijk en op de HAP. Dat is een ruimere definitie dan vorige keer. Het gaat dus naast de doktersassistenten, POH, VS en PA ook om bijvoorbeeld triagisten (ook degenen die werken in het callcentrum) en POH-GGZ. In totaal gaat het om ongeveer 35.000 tot 40.000 personen. Het precieze aantal is afhankelijk van de vraag hoeveel mensen recent COVID hebben gehad. Zij hoeven namelijk nu geen boosterprik.

Landelijke én regionale aanpak

In principe is een landelijke aanpak en uitrol afgesproken vanaf 6 december. De NVDA merkt dat regionaal al initiatieven worden genomen om, vooruitlopend op dit landelijk en gezamenlijk georganiseerde proces, al eigen afspraken te maken. Zo kan op een aantal plekken sneller worden gestart dan in het landelijk proces. Als dat mogelijk is en zorgvuldig en volledig kan is daar uiteraard de ruimte voor. Het risico is dat de doelgroep niet compleet wordt uitgenodigd. In sommige regio’s worden nu bijvoorbeeld alleen de huisartsen uitgenodigd.

Als NVDA hebben wij daar vragen over gesteld. Dat betekent immers dat daar dan met het ziekenhuis een tweede ronde voor moet worden georganiseerd.

Landelijk uitnodigings- en aanmeldproces

Het landelijk uitnodigingsproces dat wordt voorbereid werkt als volgt: Iedereen die onder de bovengenoemde doelgroep valt kan vanaf volgende week een brief met een unieke code krijgen, waarmee een afspraak in een van de vaccinerende ziekenhuizen kan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat met de unieke aanmeldcode aan het eind van de eerste week van december de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden. Vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden. In een aantal regio’s wordt hierop dus vooruitgelopen.

Zie ook