Regels zorgbonus 2021 - NVDA

Regels zorgbonus 2021

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) verwacht dat de voorwaarden en vereisten voor de tweede zorgbonus rond 15 juni 2021 worden bekendgemaakt. Rond die tijd wordt ook een aanvraagloket geopend.

Waar moet je als doktersassistenten en triagisten op letten?

 [besloten]Het kabinet wil de zorgbonus van 2021 beschikbaar stellen voor mensen in alle zorgberoepen. Het gaat om mensen die tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De zorgaanbieder (werkgever) beoordeelt of dat zo is. De zorgbonus is alleen voor zorgprofessionals die maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.

Ga het gesprek aan!

Het is net als vorig jaar de werkgever die aanvraagt. Hij of zij moet bepalen of je een bijzondere prestatie hebt geleverd. De NVDA adviseert alle doktersassistenten en triagisten, die menen hiervoor in aanmerking te komen, het gesprek aan te gaan om duidelijk te krijgen of de werkgever (of opdrachtgever) de bonus gaat aanvragen. Voor leden van de NVDA zijn via deze link tips te vinden hoe zo’n gesprek aan te gaan. https://www.nvda.nl/nieuws/ga-in-gesprek-met-je-werkgever-over-de-zorgbonus/

ZZP-ers en de bonus

De exacte regeling is nog niet bekend, maar de NVDA verwacht dat dezelfde regels gaan gelden als vorig jaar. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen. De opdrachtgever kan dit wel en ook voor ZZP-ers en uitzendkrachten geldt dus: ga tijdig in gesprek en wacht niet af. De werkgever kan zomaar vergeten voor ZZP-ers de bonus aan te vragen.

Afwijzing: niet twee werkzame personen

Wij hebben vorig jaar van een paar doktersassistenten bericht gekregen dat hun zorgbonus is afgewezen, omdat er niet tenminste 2 werkzame personen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: het Handelsregister) stonden ingeschreven. De NVDA heeft hier vragen over gesteld aan het ministerie, omdat het onrechtvaardig is dat een huisarts die met 1 doktersassistent werkt en niet de juiste inschrijving in het Handelsregister heeft gedaan, tot de conclusie moet komen dat zijn assistent geen zorgbonus krijgt.

Uit het antwoord van het ministerie blijkt dat het zeker kan lonen om via je huisarts bezwaar aan te tekenen als je als doktersassistent in eenzelfde situatie verkeert. Het is zeer waarschijnlijk dat in een aantal gevallen ook dit jaar om deze reden een zorgbonus wordt afgewezen. Maak in dit geval bezwaar of laat je werkgever zo spoedig mogelijk een aanpassing doen in het Handelsregister. Lees ook dit artikel. https://www.nvda.nl/nieuws/afwijzen-zorgbonus-en-2-werkzame-personen-bezwaar-kan-lonen/

Hoogte zorgbonus

Naar verwachting zal de zorgbonus ongeveer € 200 tot € 240 netto zijn. De hoogte van de bonus hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd! Als alle aanvragen binnen zijn, wordt aan de hand van het aantal aangevraagde bonussen bepaald hoe hoog de bonus precies wordt. Voor de bonus stelt het kabinet een budget van €720 miljoen beschikbaar. Om opnieuw alle zorgmedewerkers in aanmerking te laten komen voor een bonus, valt die in 2021 lager uit.

Werkgevers vragen zorgbonus aan via DUS-i

Vanaf dinsdag 15 juni 2021, 9.00 uur, tot dinsdag 27 juli, 18.00 uur, kunnen werkgevers (zorgaanbieders) een aanvraag indienen bij DUS-i. Zij dienen de aanvraag in voor hun medewerkers en derden, zoals uitzendkrachten en zzp-ers, die volgens hen een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en daarom in aanmerking komen voor de bonus. ZZP’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen, maar via de opdrachtgever.[/besloten]

Meer informatie