Nog geen akkoord voor nieuwe cao ziekenhuizen - NVDA

Nog geen akkoord voor nieuwe cao ziekenhuizen

Het overleg van 24 december voor een nieuwe cao ziekenhuizen, heeft helaas niet geleid tot een akkoord. Op basis van de ingebrachte punten heeft de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) een bod gedaan. Dit kwam onvoldoende tegemoet aan de inzet van NU’91.

NU’91 onderhandelt voor de NVDA namens de doktersassistenten in de ziekenhuizen.

Financieel

Om de achterstanden in beloning voor de middengroepen weg te werken, zet de NVZ voor een deel van deze groepen een eerste, kleine stap. Deze stap is voor nu onvoldoende, omdat niet alle professionals in de directe patiëntenzorg hiervan profiteren. Vooral in de aanpak van de salarisachterstanden in het begin van schaal 35 en 40 en het einde van schaal 35, zijn volgens ons een gemis. Terwijl volgens AWVN-onderzoek hier de achterstanden zijn. De NVZ stelt bovendien voor om niet procentueel de salarissen te verhogen. Hun voorstel is een vast bedrag voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit kan ongunstig uitpakken en is niet in lijn is met onze inzet van 3 % per jaar voor alle zorgprofessionals.

Generatieregeling

Over de zware beroepenregeling en het verankeren van de generatieregeling geeft de NVZ onvoldoende zekerheden. Met de zware beroepenregeling krijgen werknemers het recht om eerder met pensioen te kunnen gaan. De generatieregeling zorgt ervoor dat iemand 80% werkt, 90% salaris ontvangt en 100% pensioen opbouwt. NVZ geeft aan dat ze deze regeling niet verplichtend in de cao willen opnemen, maar bij ondernemingsraden neerleggen.

Goede punten

Werkgevers stellen voor om de ort te verhogen en het minimumloon in de cao naar een hoger niveau te tillen. Als het gaat over de vergoedingen voor overwerk en bereikbaarheid, zet de NVZ een stap in de goede richting. Ook op de punten zeggenschap in scholing en ontwikkeling en meer rust in de roosters, heeft de NVZ een beweging gemaakt die wel tegemoet komt aan onze inzet.

Onvoldoende waardering

Voor nu moeten wij helaas concluderen dat er onvoldoende waardering voor zorgprofessionals blijkt uit de bieding van werkgevers. Er is geen doorkijk naar structurele oplossingen. Wij zullen ons intern en met leden beraden op de vervolgstappen.

Zie ook