Meer dan 4.000 aanmeldingen bij het meldpunt - NVDA

Meer dan 4.000 aanmeldingen bij het meldpunt

Bij ons NVDA-meldpunt vaccinatiehulp hebben zich al 4.017 doktersassistenten aangemeld (5 januari, 9.30 uur)! De NVDA opende dit meldpunt voor doktersassistenten die willen meehelpen bij de grootschalige landelijke vaccinatie tegen Covid19.

Ook de minister heeft zich in zijn brief op 4 januari aan de Tweede Kamer over de vaccinatiestrategie, uitgesproken over het meldpunt en de vele aanmeldingen (omdat hij de laatste update nog niet had, gaat hij uit van 2.500 aanmeldingen):

‘Landelijk is er vanuit GGD GHOR Nederland voortdurend contact met de regionale GGD’en om de personele capaciteit te borgen. In mijn vorige brief heb ik u al gemeld dat Defensie en het Rode Kruis klaar staan. Afgelopen week heeft de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA) laten weten dat via een door hen ingericht meldpunt zich al zo’n 2.500 doktersassistenten hebben gemeld. Ik ben blij dat ook deze groep, met de juiste ervaring, zo nodig snel kan inspringen.

Met alle uitvoeringsorganisaties ga ik ervoor zorgen dat zij, in het geval van tekorten aan eigen personeel, zo mogelijk gebruik kunnen maken van de aanbiedingen die er zijn.’

Meldpunt vaccinatiehulp

De aanmeldingen blijven ook nu nog dagelijks binnenstromen. Daar mogen doktersassistenten en triagisten trots op zijn! Want de NVDA concludeert daaruit dat veel doktersassistenten en triagisten zeer gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk.

Meer informatie

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8572″ order=”dsc” orderby=”date”]