Live uitzending Covid-19-vaccin dilemma's - NVDA

Live uitzending Covid-19-vaccin dilemma’s

Het RIVM, de FMS, de GGD-GHOR en het NHG faciliteren samen met MedischeScholing.nl een gratis landelijke live-uitzending voor alle zorgprofessionals. Woensdag 22 september van 20.00 tot 21.15 uur.

De afgelopen 12 webinars namen er gemiddeld 18.000 collega’s deel per scholing. Het doel van de uitzending is om zorgprofessionals beter te informeren over lastige thema’s zoals het besluit over een boostervaccinatie, ethische dilemma’s rondom COVID-19-vaccinatie en het vaccineren van zwangeren.

Werk je in de zorg?

Schrijf je dan gratis in. De uitzending is geaccrediteerd met 1 punt voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent (Kabiz). Je kunt ook alvast een vraag stellen na je aanmelding of reageren op vragen van collega’s.

Onderwerpen

  • Thema 1: Boostervaccin?
  • Thema 2: Medische ethiek
  • Thema 3: Vaccinatie en infectierisico bij zwangeren

1. Boostervaccin

Nu bijna alle inwoners van Nederland de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren wordt er meer bekend over de effectiviteit van de verschillende vaccins. Toch zijn de gevolgen van COVID-19 nog tastbaar voor de Nederlandse inwoners. Een boostervaccinatie heeft mogelijk een positieve invloed op de effectiviteit van een vaccin, maar het brengt ook vragen met zich mee:

Welke doelgroepen komen er komend najaar in aanmerking voor een boostervaccinatie en waarom? Wat zijn de dilemma’s rondom een boostervaccinatie en hoe gaat de uitvoering eruit zien? Wat zijn de overwegingen van de Gezondheidsraad? Wat zijn de verwachtingen qua infectierisico voor komend najaar? Wat is de pathofysiologie achter het geven van een boostervaccinatie en welke vaccins zijn hiervoor het best geschikt?2. Medische ethiek

Er zijn meerdere ethische dilemma’s die ontstaan rondom vaccinatie. Het is goed om die ethische vraagstukken uit te splitsen om als zorgprofessional in de spreekkamer hier beter antwoorden op te kunnen vinden. Het doel van dit thema is geen stellingname, maar het poneren van dilemma’s en ze te benaderen vanuit medisch-ethisch oogpunt. Hoogleraar Maartje Schermer, medisch ethicus en waarnemer van de gezondheidsraad, probeert hierbij zoveel mogelijk actuele dilemma’s toe te lichten.

Enkele dringende vragen:

  • Waarom is er noodzaak voor een boostervaccinatie? En voor welke groepen?
  • Wat zijn de risico’s van de lage vaccinatiegraad in sommige landen?
  • Heeft een zwangere een hoger risico op een IC-opname door een COVID-infectie dan een niet-zwangere en waarom?
  • Vaccinatieplicht/dwang en de artseneed?
  • Morele plicht om je als zorgprofessional te laten vaccineren?
  • Wat zijn de risico’s van COVID-19-vaccinatie gedurende de zwangerschap?
  • Naar welke websites met betrouwbare informatie kan ik als zorgprofessional patiënten verwijzen vanuit de spreekkamer?

3. Vaccinatie en infectierisico bij zwangeren

Zwangere vrouwen hebben een hogere kans om op de Intensive Care te belanden dan anderen bij een COVID-infectie. Juist bij deze groep heerst veel onrust en twijfel over vaccineren. Liesbeth van Leeuwen zal ingaan op de risico’s van een COVID-19 infectie gedurende de zwangerschap. Daarnaast wordt de veiligheid en effectiviteit van COVID-vaccinatie bij zwangere vrouwen besproken.

Meer informatie en inschrijven