GGD gebruikt bestand bekwame doktersassistenten nauwelijks - NVDA

GGD gebruikt bestand bekwame doktersassistenten nauwelijks

De GGD-en benaderen de bijna 5.000 doktersassistenten die zich hebben aangemeld bij het NVDA-meldpunt vaccinatiehulp nauwelijks. Dit blijkt uit een enquête onder deze aanmelders.

‘Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van het bestand en dan lees je met stijgende verbazing het recente bericht (NOS.nl) dat de GGD nog minstens 6.000 en waarschijnlijk nog veel meer medewerkers nodig heeft om het massale vaccineren tegen covid-19 in juni te kunnen laten starten.’ aldus NVDA-voorzitter Kees Gillis. ‘De NVDA heeft maanden lopen leuren bij de 25 GGD-en met een bestand van bijna 5.000 doktersassistenten die graag willen helpen bij de Covid 19 vaccinatie’.

De NVDA heeft vanaf januari lopen leuren met het bestand van bijna 5.000 doktersassistenten

NVDA-meldpunt vaccinatiehulp

In december 2020 kreeg de NVDA veel vragen van doktersassistenten of zij een bijdrage konden leveren aan de grootschalige Covid19 vaccinatie. Reden om een meldpunt open te stellen. Binnen een paar weken meldden zich bijna 5.000 doktersassistenten. Een bestand dat is opgebouwd uit maatschappelijk belang en uiteraard gratis en zonder tegenprestatie over te dragen aan de GGD.

De NVDA heeft vervolgens alle GGD-en benaderd en het bestand aangeboden. Daarna volgde een intensief traject van overleg en herinneringen sturen. Half februari heeft de NVDA aan de directie van 12 GGD-en die nog niet hadden gereageerd een brief gestuurd met een formeel verzoek een reactie op ons aanbod te geven. Kees Gillis: ‘nu we 4 maanden verder zijn, hebben we slechts aan 10 GGD-en een bestand kunnen overdragen en dat terwijl je ook leest dat het volgens de GGD met het aannemen van personeel nog lastig gaat worden’.

Enquête onder de aanmelders

Recent heeft de NVDA onder degenen die zich hebben aangemeld bij het meldpunt een enquête gehouden over hun ervaringen. Uit de 1.059 ontvangen reacties blijkt dat 81% zich heeft opgegeven vanuit maatschappelijk belang en 11% om iets extra te verdienen. Van degenen die de enquête hebben ingevuld is 76% niet benaderd en 24% wel. Van die 24% is 38% (97) aangenomen. Van de aangenomen doktersassistenten is 77% opgeroepen om te vaccineren. Dit komt neer op in totaal 75 van de bijna 5.000 aangemelde doktersassistenten.

Teleurstelling

‘Wat enorm opvalt in de antwoorden van de enquête’, vertelt Kees Gillis, ‘is de enorme teleurstelling dat men geen bijdrage mag leveren aan de grootschalige vaccinatie en niets hoort’.

Verder begrijpt men niet dat de meeste GGD-en geen gebruik maken van de ervaring van de doktersassistenten, terwijl er nog steeds vacatures openstaan. Veel doktersassistenten worden afgewezen, omdat ze niet kunnen voldoen aan de 16 tot 24 uur per week beschikbaar zijn. Gillis: ‘Ze hebben er ook nog een baan naast!’

Hoe gaat het met vaccineren?

De weinige mensen die zijn opgeroepen om te vaccineren zijn enthousiast over het werken in de priklocaties. De mensen die gevaccineerd worden zijn dankbaar en de sfeer onderling op de locaties is goed. Dat mag ook gezegd worden.

De conclusies van de NVDA

Het verbaast de NVDA nog steeds dat het zo moeizaam is om bij de meeste GGD-en het bestand overgedragen te krijgen. Zeker omdat er nog vele vacatures openstaan. Gillis: ‘Zijn er soms niet voldoende vaccins en wachten de GGD-en daarom met aannemen van doktersassistenten die bekwaam zijn om te vaccineren?’

‘In onze ogen hadden de GGD-en alle doktersassistenten uit het bestand kunnen benaderen en bij geschiktheid alvast een contract aanbieden met de kanttekening dat de daadwerkelijke inzet nog even kan duren. Dat is verwachtingsmanagement en dan heb je de vaccinatiemedewerkers al wel vast klaarstaan. Doktersassistenten begrijpen zo’n aanpak als de beste. De NVDA betreurt het dat door alle eerdere publiciteit en door hoe het nu gaat met het meldpunt, de GGD verdere reputatieschade oploopt en deze aangeboden kans laat liggen Er komen bijna dagelijks nog aanmeldingen binnen op het Meldpunt vaccinatiehulp!’

16 tot 24 uur per week!?

De NVDA ziet dat meerdere doktersassistenten die vaak een tot anderhalve dag kunnen bijspringen niet zijn aangenomen omdat ze niet 16 tot 24 uur per week beschikbaar zijn! Kees Gillis daarover: ‘Dat is een keuze die wij in deze fase niet zouden maken, gezien de enorme opgave waar de maatschappij voor staat. Uit onze contacten is gebleken dat deze minimumuren worden aangehouden omdat dit de planningen zou vergemakkelijken. De vraag is echter: is dit vol te houden? In totaal zijn er 13.000 fte (voltijdbanen) nodig. Omdat de meeste vaccinatiemedewerkers in deeltijd werken, komt dit neer op 30.000 banen. De NVDA zou ook mensen voor minder uren aannemen, bijvoorbeeld 8 uur, die dan wel op (een) vaste dag(en) beschikbaar zijn.

Bijna alle GGD-en hebben het werven en aannemen van medewerkers uitbesteed aan uitzend- en wervingsbureaus. Zouden de GGD-en wellicht denken dat de intermediairs daarmee verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van voldoende personeel en om die reden niet actief reageren naar de NVDA?

Uit de antwoorden blijkt ook dat in een aantal gevallen de communicatie tussen de GGD en of uitzendbureau niet altijd even soepel verloopt. Dan gaat het over niet teruggebeld worden en onduidelijkheid over de sollicitatieprocedure. Daar kan zeker nog verbetering plaatsvinden.’

Zie ook