Boostercampagne zorgpersoneel - NVDA

Boostercampagne zorgpersoneel

De boostervaccinatieronde voor zorgverleners in de huisartsenzorg start binnen enkele weken en vindt plaats in ziekenhuizen verspreid over het land. Huisartsen en zorgpersoneel van huisartsenpraktijken en huisartsenposten vallen hieronder.

Anderhalve week geleden kondigde de minister aan dat – naast ouderen en bewoners van zorginstellingen – ook zorgpersoneel (waaronder huisartsen en praktijk- en postpersoneel) in aanmerking komt voor boostervaccinatie.

De NVDA staat veelvuldig in contact met de werkgevers in de huisartsenzorg om de uitvoering daarvan uit te werken.

Hoe nu verder

Er wordt op dit moment uitgewerkt wanneer er hoeveel vaccins kunnen worden geleverd, welke ziekenhuizen ruimte bieden voor vaccinatie van huisartsenpersoneel en hoe de aanmelding voor vaccinatie zal verlopen voor de zorgverleners van buiten de ziekenhuizen. We verwachten dat er volgende week een duidelijker plan en planning is en we zullen jullie uiteraard direct informeren zodra we kunnen.

Door de boostervaccinaties op deze manier te organiseren kan er zoveel mogelijk snelheid worden gemaakt, zonder dat het vaccineren van zorgverleners ten koste gaat van het vaccineren van 60-plussers.

Zie ook